Start
Idag finns det fem generationer på arbetsmarknaden. Fem helt olika generationer! Generationer med olika styrkor och svag- heter. Generationer med olika syn på omvärld och ledarskap. Kunskap och förståelse om de olika generationerna leder till en positiv utveckling. FemTre föreläser, utbildar och coachar inom generationsförståelse, feedback och känslor. Anders Dahlquist
Generationsförståelse • Feedback • Känslor