Utbildningar
Idag ställs det krav på ledarskapet. De nya företagskulturerna är inte som de var förr. De olika generationernas synsätt kan ställa till med problem om man inte har kunskaperna att förstå och hantera generationerna. Framförallt är det frågan om att få de anställda att bli sedda och att de utvecklas. I sina utbildningar visar Anders Dahlquist på hur man utvecklar organisationen med det nya ledarskapet. Anders Dahlquist har med framgång utbildat arbetslösa, ungdomsarbetslösa och blivande företagare.
Referens: Hans Grönlund, Arbetsförmedlingen Artikel: Våga förändra med generationskunskap! Nya tider - nya krav - nytt ledarskap