Coaching
Törs du möta förändringar eller känner du dig hotad av dem? Utveckling påverkar inte bara verksam- heten, utan även dig, oavsett var du befinner dig i organisationen. Coaching utvecklar dig som person, både i yrkeslivet och privat. Kunskap och förståelse om de fem generationerna förstärks genom coaching. Inom coaching kommer du att få feedback och många känslor uppstår i processen. Coaching är ett starkt stöd för både äldre och yngre vid bland annat förändringar i organisationen eller affärsöverlåtelser.
Coaching - eller stanna utvecklingen?