Föreläsningar
Anders Dahlquist föreläser med rubriken "Generationsförståelse, feedback och känslor". Föreläsningen är mycket lämplig för styrelser, ledningsgrupper, företag och andra organisationer. Föreläsningen ger insikt i generations- förståelse, något som är viktigt i dagens samhälle med stora pensionsavgångar och behov av nytt ledarskap.   Föreläsningen tar tre timmar och inkluderar kafferast och en enklare gruppuppgift vilken resulterar i ökad insikt. Du är väl ingen Generationsrasist?
Referens: Övlt. Thomas Lindell Är du en generationsrasist?